Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Съобщение от 04.07.2018 г., 10:27 ч. : Уважаеми участници на 06.07.2018 г. в 11:00 ч. в конферентната зала на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД ще се проведе публично жребии, тъй като еднаква цена се предлага в две оферти по Позиция № 20 - "Електромедицинска апаратура: пациентски монитори, фетални монитори Edan"

Процедури: