Патоанатомия

Разположена на
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Началник клинична лаборатория – д-р Генова

Химик –

Лаборант-

Телефони:
Началник лаборатория:
032/ 603 957; 0896 646 328