Техници

Организатор стопанска дейност: Христо Петков – 603-960
ел.техник: Стоян Ненов
дърводелец:
ВиК техник:
парен техник:

за контакти: +359-32-603-960