О А И Л

Стационарен сектор; Анестезиологичен сектор
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ – в анестезиологичният сектор, който е обособен на територията на оперативните зали, в Хирургична операционна, Гинекология, Урологичен сектор се работят всички методики за обща регионална и комбинирана анестезия с модерна апаратура.
В стационарният блок има 8 интензивни легла, оборудвани с кислород, вакуум, монитори, респиратори, дефибрилатор, инфузионни помпи.
Провежда се интензивно лечение на остро настъпили нарушения в жизнено важни системи, остра дихателна недостатъчност /ОДН/, шок, отравяния, термичен шок, състояние след инсулти, следоперативна реанимация и др., лечение на остра и хронична болка. Анестезия при всички видове оперативна дейност и диагностични процедури -КАТ и ендоскопии.
Интензивно лечение и наблюдение на болните при 24-часово осигуряване на екип от лекар анестезиолог-реаниматор, интензивен терапевт и медицински сестри, при пълен контрол на жизнено важните функции. ОАИЛ може да осъществи както краткотрайна амбулаторна анестезия, така и продължителна балансирана анестезия, които отговарят на изискванията по националния стандарт на „Безопасна анестезия“ в хирургическата дейност. Извършва се и продължителна белодробна вентилация /ИБВ/ и тоалет на бронхиалното дърво.
КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ – ОАИЛ консултира всички отделения в МБАЛ по проблемите на дихателната реанимация, парентералното хранене, предоперативната консултация и подготовка на болните.

Началник отделение – Д-р Ангел МОЛЕВ
Ординатори-
Д-р Бранислав АВРАМОВ – 0896 646 312
Д-р Здравка СТОЙНОВА
Д-р Емил ДАСКАЛОВ
Д-р Николай ПЕТРОВ

Телефони:
Началник отделение:
032/ 603 985
Ординатори: 032/ 603 974