Директни възлагания

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила създадени на основание чл.8 б от Закон за обществените поръчки и уреждат условията и реда за планиране и възлагане на обществени поръчки в МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД.