Лицево Челюстна Хирургия

МБАЛ ”Св.Пантелеймон гр.П-в” ЕООД
Отделение по Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ)

Създадено на основание чл.46, ал. 2 във връзка с член от закона за лечебните заведения и разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-10/17.02.11 год. На Министерството на Здравеопазването на Република България.

I Структура:
ЛЧХ е базирана в стационарния блок на 3 етаж съвместно с Хирургичното отделение.
Разполага с 6 болнични легла, операционна, манипулационна, приемен к-т, санитарни възли и административни кабинети.

II Основна дейност:
Диагностика и л-ние на хирургичните з-ния на лицето, устната к-на и шията.

  1. Травматология
  2. Онкология
  3. Септична х-я
  4. Реконструктивна х-я
  5. Имплантология

Обслужват болни предимно от Южна България и други региони на страната.

III Консултативна дейност:
1). Кл. Отделения на МБАЛ
2).Приемен консултативен к-т

IV Кадри:
В ЛЧХ като начало работят двама л-ри -специалисти по ЛЧХ и 4 мед. сестри.

Началник на ЛЧХ Доц.Д-р С.Димитров.

Доц.Д-р С.Димитров- Началник ЛЧХ.

Доц. Д-р Славчо А. Димитров – ДМ

Завършва МУ-София през 1970 год. Работи като ординатор в продължание на 3 г . в Районна болница- гр. Попово. От 1973 год. е на работа, като асистент в Катедрата по Орална и Лицево-Челюстна хирургия на МУ Пловдив. Има три специалности: ЛЧХ, Орална Хирургия, Дентална медицина.
Има квалификационен курс по Здравен мениджмънт. През 1988 год. получава научна степен ”Доктор по медицина” , а през 1990 год. научно звание ”Доцент”. Бил е ръководител на Катедрата по ЛЧХ при МУ П-в. От 1999 год-2010 год. е Началник на Клиниката по ЛЧХ при УМБАЛ”Св. Георги”ЕАД гр. П-в.
Има над 70 научни публикации във наши и чужди научни списания по актуални проблеми на патологията в лицево-челюстната област.
Бил е научен ръководител на докторанти и специализанти по орална и ЛЧХ. Непосредствено след пенсионирането си през 2010 год. основава и ръководи Отделението по ЛЧХ при МБАЛ”Св. П-мон ”П-в ЕООД.

Ординатор: д-р Кристиян Димитров -лекар, специалист по ЛЧХ
 

Ординатор: д-р Иван Начков -лекар, лекар по дентална медицина, специалист по ЛЧХ.
Ординатор: д-р Ангел Георгиев -лекар, ординатор.