ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Хирургично отделение е разположено на 3-тия етаж с разкрити 24 легла. В отделението работят 7 лекари и 15 медицински сестри.
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Диагностика и лечение на хирургичните заболявания. В отделението е извършена първата в България козметична операция на разширени вени по методиката и оригиналния инструментариум на д-р Кънев.
Лапароскопски операции; Резекция на стомах по повод тумори, язви, кървене; Оперативни интервенции върху панкреас с голям обем на сложност; Оперативно лечение на жлъчно-каменна болест, включително и лапароскопска холецистекомия; Операции на далака, апендицектомии, перитонити от различен произход; Илеус; Оперативна дейност на чревен тракт; Ехинокок на черен дроб, далак и всички останали органи; Оперативни интервенции на щитовидна жлеза; Хемороиди и разширени вени; Диабетно стъпало и ампутации; Консервативно лечение на стомашен кръвоизлив; Травми и контузии на гръден кош, крайници и глава; Операции на пикочо-половата система, включително ТУРП.
КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ
Консултативни прегледи в областта на ендокринна, гръдна, коремна, съдова хирургия, онкохирургия.

Началник Хирургично отделение – Д-р Семир КОРМОВ
Ординатори
Д-р Румяна ГЕОРГИЕВА
Д-р Симон МЕКТУПЧИЯН
Д-р Васил ГЕОРГИЕВ

Урологично отделение
Д-р Петър ДРАГИНОВ
Д-р Йовко ГЕНДОВ
Д-р Илиян МАСЛИНКОВ

Телефони:
Началник отделение:
032/ 603 936; 0896 646 309
Ординатори: 032/ 603 984, 603 951