Ръководство

Управител на МБАЛ "Св.Пантелймон" Пловдив ЕООД д-р Константин Сапунджиев д.м.

контакти +359-32-603-981

 

 

зам. Управител АСД инж. Атанас Чилингиров

за контакти: +359-32-603-900