Микробиология

Разположена на
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Началник клинична лаборатория – д-р Лапрева

Химик –

Лаборант-

Телефони:
Началник лаборатория:
032/ 603 952; 0892 602 459