Отделение по Физиотерапия и Рехабилитация – ОФРМ

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Диагностика, физикална терапия и рехабилитация при:
• При първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия;
• При болести на централна нервна система;
• При болести на периферна нервна система;
• При болести на опорно-двигателен апарат;
• След инфаркт на миокарда;
• След сърдечни операции

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ
Осъществява консултативна дейност :
- за всички клинични отделения в болницата
- в приемен кабинет на отделението (1-ви етаж, кабинет 10)

Началник отделение – Д-р Хариета Елкова, дм
Д-р Хариета Елкова, дм – Началник ОФРМ.
През 1994г. завършва медицина във ВМИ Пловдив. Работи последователно като физиотерапевт в СКК Нареченски бани,V-та Поликлиника Пловдив и ОФРМ МБАЛ”Св. Пантелеймон” Пловдив. През 2003г. придобива специалност Физикална и рехабилитационна медицина . От 2004г. е Началник на Отделението по физикална и рехабилитационна медицина.                               През 2009г. завършва магистратура - Здравен мениджмънт.
През 2015г – присъдена ОНС Доктор по физиотерапия, курортология и рехабилитация
Има допълнително завършени курсове по физикална и рехабилитационна медицина, Екстензионна терапия, Лазертерапия, Постизометрична релаксация, Класическа електродиагностика и електростимулация, Мануална медицина
Лекари
• Д-р Диана Русева- специалист Физикална и рехабилитационна медицина, има и допълнително завършени курсове по специалността
• Д-р Христина Кънева – специализант Физикална и рехабилитационна медицина
Отделението разполага с легла за пациенти , които се приемат за лечение по КП :
КП 261 – Първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
КП 262- Заболявания на Централна Нервна Система (ЦНС)  – след понесен  мозъчен  инсулт, MS, Болест на Паркинсон и др.,
КП 263 - Заболявания на  Периферна Нервна Система – Увреждания на междупрешленните дискове с радикулопатия, Увреждания на периферни нерви, след операция на дискови херний на различни нива и др.,
КП 264 - След Миокарден  инфаркт или сърдечни операции и др.
КП 265 - Заболявания на Опорно двигателния апарат – дегенеративни и /или ортопедични и травматологични като Коксартроза, Гонартроза и т.н.,  състояния след счупвания, след алопластика на тазобедрена или колянна става, след травми на мускули и сухожилия и др.,
Използват се основно средствата на физикалната и рехабилитационна медицина – кинезитерапия, светло и електролечение, термотерапия и др., като при нужда се комбинират с медикаментозна терапия, в зависимост от състоянието на пациентите.
Отделението е обезпечено с апаратура – отговаря на медицинския стандарт на специалността за 2-ро ниво на компетентност. Приемаме пациенти от цялата страна с направление за хоспитализация (Направление № 7), епикриза и/или амбулаторен лист от преглед при ОПЛ или специалист (според изискванията на НЗОК), след предварителен медицински преглед в приемно-консултативния кабинет и определена дата за планов прием.
Освен за лечение по КП, при нас могат да се лекуват пациенти и амбулаторно (извънболнично), насочени от ОПЛ или друг специалист (Направление  №3) .