Юридически Отдел

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

  • Юридическо и правно осигуряване на МАБЛ “Св. Пантелеймон” Пловдив” ЕООД.
  • Планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година.

 

 

Началник отделение – юр. Георги Василев

2011 г. завършил Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив, магистър по право. Започва работа през 2013 год. като главен юрист в  Юридически Отдел при МБАЛ “Св. Пантелеймон” – гр. Пловдив.

тел. 032/ 603 963; 0882-450-759 факс. 032/ 603 931

mail: g.vasilev@mbal2pv.com