ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Интензивен кардиологичен сектор; Кардиологичен сектор; Ревматологичен сектор; Гастроентерологичен сектор; Нефрологичен сектор; Сектор Пневмология.
Отделението е разположено на 3-тия етаж. Има 42 терапевтични и 6 легла в Интензивен сектор. В него работят 5-ма кардиолози, 1 ревматолог, 1 нефролог и 4-ма ординатори със защитена специалност „Вътрешни болести“.
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Диагностика и лечение на остра сърдечно-съдова патология – остри коронарни синдроми, ритъмни и проводни нарушения /възможност за поставяне на временен пейсмейкър и инвазивно измерване на налягане в сърдечните кухини/; Лечение на хронични сърдечни заболявания; Диагностика и лечение на заболявания в другите области на вътрешната медицина-нефрология, гастроентерология, ревматология; Амбулаторно-консултативна и лечебно-диагностична оценка; Профилактика, рехабилитация и здравно обучение на болните.
КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ
Извършват се консултации по всички специалности на отделението.

Началник отделение – Д-р Теофил ГРУЕВ
Д-р Иванка ТЕМЕЛКОВА
Д-р Емил МАРКОВ
Д-р Велчо ВЕЛЕВ
Д-р Иво БЕНЧЕВ
Д-р Вълкан МИХАЙЛОВ
Д-р Милко КОНДОВ

Телефони:
Началник отделение:
032/ 603 929; 0896 646 311