Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ” ЕООД

4004 гр. Пловдив бул. “Н. Й. Вапцаров” 9

24/7/365 от 0:00 до 24:00
тел. 032-603-905; 0882450615 - Спешно Приемно Отделение

 

от 7:00 до 19:00
тел. 032-603-990; 0882450604 - Регистратура                                          

 

факс: 032-59-33-72

 

е-mail: mbal_2@yahoo.com office@mbal2pv.com