ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКA

Отделението се състои от четири обособени сектори: Кардиологичен, Гастроентерологичен, Ендокринологичен и Нефрологичен.
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Отделението извършва високоспециализирана диагностика със съвременна медицинска апаратура.
- КАРДИОЛОГИЧЕН СЕКТОР със следните диагностични изследвания – трансезофагеална ехокардиография, ЕКГ, холтер ЕКТ, тонопорт РР, ВЕТ Ехокардиографии, цветен доплер на периферни и централни съдове и спиро-метрии.
Д-р Стоян ДАХТЕРОВ-кардиолог
- ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН СЕКТОР със следните изследвания – горна фиброендоскопия, долна фиброендоскопия, УЗД на коремни органи.
Д-р КОНДОВ – гастроентеролог
Д-р Красимира ЗАЛЪМОВА – гастроентеролог
- ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН СЕКТОР – ултразвуково изследване на щитовидна жлеза, млечни жлези, УЗД на коремни органи.
Д-р Темелко ТЕМЕЛКОВ – ендокринолог
 НЕФРОЛОГИЧЕН СЕКТОР
УЗД на бъбреци
Д-р Ева ШИШМАНОВА – нефролог
Д-р ПОПОВА – нефролог

Телефони:
Началник отделение:
032/ 603 954; 0896 646 303
Ординатори: 032/ 603 961