ОБЯВА - Лекар, специализант по урология – 1 място

МБАЛ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ” ЕООД

 

ОБЯВА

 

На основание  Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ “Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД обявява място за специализант с база за практическо обучение МБАЛ“Свети Пантелеймон“-Пловдив“ЕООД:

  Лекар, специализант по урология – 1 място

Желаещите могат да кандидатстват за обявената позиция като представят в отдел „Човешки ресурси“ следните документи:
1. Заявление за желаната позиция
2. Копие на документ за самоличност
3. Копие от диплома за завършено висше образование по медицина
4. Удостоверение за членство в БЛС
5. Автобиография
6. Документ за трудов стаж / ако има такъв/ 

С кандидатите ще се проведе подбор  по документи и събеседване. Кандидатите, които са служители на МБАЛ“Свети Пантелеймон“-Пловдив“ЕООД са с предимство.
С избраните кандидати ще се сключи трудов договор, съгласно изискванията на  Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Прикачен файлРазмерДата
Microsoft Office document icon obyava_specializanti_22012019.doc29.5 KB01/22/2019 - 11:33