Доставка на лекарства

Обект на обществената поръчка е доставка. Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти по позитивен и извън позитивен лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон - Пловдив" ЕООД"

Номер на поръчката в АОП: 01020-2020-0001

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Регистрационна форма в ССИ62.3 KB01/21/2020 - 13:45
PDF icon Решение за откриване на процедура265.43 KB01/21/2020 - 13:45
PDF icon Обявление - стр.1-1695.1 MB01/21/2020 - 13:45
PDF icon Обявление - стр.170-25010.2 MB01/21/2020 - 13:45
PDF icon Обявление - стр.251-36915.06 MB01/21/2020 - 13:45
PDF icon Обявление - стр.370-45410.13 MB01/21/2020 - 13:45
PDF icon Документация2.4 MB01/21/2020 - 13:45
Файл Образци2.89 MB01/23/2020 - 12:19
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови оферти573.94 KB02/26/2020 - 12:43
PDF icon Протокол по чл. 103, ал. 3 от ЗОП1.83 MB03/31/2020 - 17:23
PDF icon Доклад962.43 KB03/31/2020 - 17:23
PDF icon Решение № 887/31.03.2020 г.1.29 MB03/31/2020 - 17:23
PDF icon Решение № 973/09.04.2020 г.1.81 MB04/09/2020 - 13:24
PDF icon Протокол по чл. 103, ал. 3 от ЗОП3 MB05/19/2020 - 15:08
PDF icon Доклад № 23.17 MB05/19/2020 - 15:08
PDF icon Решение № 1156/18.05.2020 г.2.46 MB05/19/2020 - 15:08
PDF icon Обявление за възложена поръчка1.24 MB07/22/2020 - 12:34
PDF icon Договор Медекс ООД4.03 MB07/22/2020 - 12:34
PDF icon Договор Медекс ООД1.13 MB07/22/2020 - 12:34
PDF icon Договор Медофарма ЕООД2.37 MB07/22/2020 - 12:34
PDF icon Договор Софарма Трейдинг АД18.94 MB07/27/2020 - 10:12
PDF icon Договор Софарма Трейдинг АД11.51 MB07/27/2020 - 10:31
PDF icon Обявление за възложена поръчка800.75 KB07/28/2020 - 11:37
PDF icon Договор Фьоникс фарма ЕООД4.7 MB07/28/2020 - 12:52
PDF icon Договор Фьоникс фарма ЕООД9.53 MB07/28/2020 - 12:52
PDF icon Договор Дансон-БГ ООД4.07 MB11/10/2020 - 10:05
PDF icon Договор Дансон-БГ ООД2.97 MB11/10/2020 - 10:05
PDF icon Договор Екофарм ООД3.65 MB11/10/2020 - 10:05
Процедури: