Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД гр. Пловдив

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД гр. Пловдив"

Процедури: