ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

                                                                         
                                   МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“-ПЛОВДИВ“ ЕООД
         
               

  
                     ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - СУБЕКТИ НА  ЛИЧНИ ДАННИ