Строително-монтажни работи по сградния фонд на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Строително-монтажни работи по сградния фонд на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД"

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Процедури: