Строително-монтажни работи по сградния фонд на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9051037 на 07.03.2016г.

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Публична покана3.39 MB03/07/2016 - 15:52
PDF icon Съобщение до средствата за масово осведомяване508.71 KB03/07/2016 - 15:52
Файл Документация323.81 KB03/07/2016 - 15:02
PDF icon Протокол от работата на комисията4.6 MB03/18/2016 - 15:32
PDF icon Договор2.59 MB03/28/2016 - 15:49
PDF icon Анекс № 154.52 KB12/21/2016 - 09:55
PDF icon Анекс № 2568.22 KB12/05/2016 - 12:35
Процедури: