Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Процедури: