МБАЛ "Свети Панатлеймон" ЕООД набира дарения!

Уважаеми дарители,

МБАЛ“Св.Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД   Ви   благодари за проявеното милосърдие към пациенти  и  персонал  на  болницата.
С вашата дарителска акция хора ,като Вас са пример за разбиране и човешка солидарност.
Вие вдъхвате оптимизъм и вяра, че от всяка невъзможна ситуация има изход.
Вашата помощ е изключително ценна и полезна за нас в тези трудни времена.
Още веднъж изказваме дълбока благодарност към жеста, който направихте.

Пожелаваме Ви здраве, щастие и успех!

 

                                                                              С уважение:
                                                                                                   д-р Сапунджиев,д.м

 

 

 

МБАЛ "Свети Пантелеймон" ЕООД продължава да набира дарения, чрез дарителската си сметка:

BG16UNCR70001523968625
UNCRBGSF УниКредит Булбанк

Средствата, които постъпят по сметката ще бъдат използвани единствено за закупуване на животоспасяваща медицинска апаратура респиратори, монитори, реанимационни легла и перфузори.

 

BG16UNCR70001523968625
UNCRBGSF
УниКредит Булбанк