Изпиране на болничното бельо, събиране и доставяне на прането до МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, бул.”Никола Вапцаров” № 9

ВЪЗЛОЖЕНА Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9051634 на 23.03.2016г.

Съобщение от 29.03.2016г. 08:40 ч.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: Офертите на участниците ще бъдат отворени публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 05.04.2016г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД на адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9.

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Публична покана2.01 MB03/23/2016 - 15:31
PDF icon Съобщение до средствата за масово осведомяване495.27 KB03/23/2016 - 15:31
Файл Документация163.15 KB03/23/2016 - 15:31
PDF icon Протокол от работата на комисията5.02 MB04/11/2016 - 08:50
PDF icon Договор195.85 KB06/24/2016 - 15:27
Процедури: