Доставка на ел. материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9049859 на 26.01.2016г.

Прикачен файлРазмерДата
PDF icon Публична покана1.97 MB01/26/2016 - 14:54
Файл Документация52.71 KB01/26/2016 - 14:54
PDF icon Съобщение до средствата за масово осведомяване655.65 KB01/26/2016 - 15:14
PDF icon Разяснения по реда на чл.101б, ал.6 от ЗОП1.51 MB01/28/2016 - 13:03
PDF icon Протокол от работата на комисията4.47 MB02/23/2016 - 08:33
PDF icon Договор с "Филкаб" АД14.52 MB02/23/2016 - 08:33
Процедури: